EspañolTiếng Việt  | 中文 | አማርኛ | af Soomaali

King County Metro is excited to be welcoming Seattle Public Schools students back to in-person learning and traveling by transit. So that everyone is ready to roll when in-person classes resume, we’re asking students and families who rely on transit to start preparing now.

Where’s my card? Don’t wait: please locate your ORCA card or request one through your school program. Seattle Public Schools students can email transORCA@seattleschools.org. You can also buy a ticket through our Transit GO Ticket app or use cash.

What buses do I ride? Plan your route ahead of time for getting to and from school. With capacity limits in place on buses, it’s a good idea to have a backup plan or allow extra travel time in case the trip you want is already full. Many schools are served by multiple bus routes. Use the Puget Sound Trip Planner or contact Metro customer service for help: 206-553-3000 on weekdays from 6 a.m. to 8 p.m., press “1” for interpreter assistance.

Where’s my mask? Masks are required everywhere we go, including while waiting for and riding the bus. If you forget your mask, there are mask dispensers on each bus. We also ask people to avoid eating and drinking while riding the bus.

How does Metro protect your health on transit? Metro requires—and provides—masks, has passenger limits and physical distancing, disinfects daily, encourages contact-free payment, has upgraded air filters on every bus. Public Health – Seattle & King County and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) guide our safety practices to protect our passengers.

How long will it take to get to and from school? Every student’s trip will be different depending on where they are traveling. Some bus routes are in high demand and at times might be too full to allow more riders. Students should allow extra time if possible to reach school and be prepared to possibly wait when schools let out in the afternoon. Metro is adding bus service where possible.

I’m at the stop, where’s my bus? Text your stop ID to 62550 to see when the next trips are departing. Metro data feeds several apps including Google, Transit App and the Puget Sound Trip Planner and OneBus Away that can help students see where the bus is as it travels its route.

(UPDATED) How do I know if I’m eligible to receive an ORCA card? Contact Seattle Public Schools Transportation at TransORCA@seattleschools.org for all eligibility questions.

I lost or never received an ORCA card. How do I get one? Some students picked up their cards at the beginning of the school year. However if you did not receive your card or lost it, please email transORCA@seattleschools.org to request a card.

Does it cost money to get or use the ORCA card? One ORCA card is provided free of charge to all middle and high school students through a partnership between Seattle Public Schools and the City of Seattle’s ORCA Opportunity program. To learn more about the ORCA card program, please visit “ORCA Card Information” on the SPS website.

Where can I use my ORCA card? Please visit “ORCA Card Information” to learn where you can use your card.

I’ve never had an ORCA card before. How do I use my card? Learn how to use your ORCA card by visiting “How to Pay” on Metro’s website.

Español

¿Regresando a la escuela con transporte público? Empieza a planificar hoy.
Comienza a prepararte ahora si tomarás autobús Metro la semana del 19 de abril:
(1) Busque tu tarjeta ORCA o solicítala a través de su escuela cuando llegue tu primer día.
(2) Planifica qué ruta necesitas recorrer. Puedes usar el Planificador de viajes en metro o comunícate con el servicio al consumidor de Metro si necesitas ayuda al 206-553-3000.
(3) Siempre usa una máscara mientras viajas y esperas en la parada del autobús. La mascarilla debe quedar por encima de la nariz, debajo de la barbilla y ajustada a la cara.
(4) Permite tiempo adicional para llegar a la escuela y al salir de la escuela. Algunos viajes en autobús pueden estar demasiado llenos para transportar más pasajeros debido al distanciamiento físico requerido. Metro está trabajando para agregar servicio de autobús donde sea posible.

Tiếng Việt

Tu seguridad es nuestra máxima prioridad. Metro requiere máscaras, tiene límites de pasajeros y distancia física, desinfecta a diario, fomenta el pago sin contacto y ha mejorado los filtros de aire en todos los autobuses.
Más consejos y enlaces para estudiantes y familias se encuentran en el blog de Metro Matters.
Trở lại trường học bằng phương tiện công cộng? Bắt đầu lập kế hoạch ngay hôm nay.
Bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ nếu các em sẽ sử dụng Metro vào tuần của ngày 19, tháng 4:
(1) Tìm thẻ ORCA của các em hoặc yêu cầu cho một thẻ thông qua trường học của các em khi đến trường vào ngày đầu tiên.
(2) Lập kế hoạch tuyến đường nếu các em cần đi bằng xe bus. Các em có thể sử dụng Metro Trip Planner-Công cụ lập kế hoạch chuyến đi của Metro hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng của Metro để được giúp đỡ theo số 206-553-3000.
(3) Luôn đeo khẩu trang khi lên xe và chờ tại điểm dừng xe bus. Khẩu trang phải vừa khít trên mũi, dưới cằm và ôm sát với khuôn mặt của các em.
(4) Dành thêm thời gian để đến trường và khi tan học. Một số chuyến xe bus có thể quá đầy để chở thêm nhiều người đi vì theo yêu cầu giữ khoảng cách trên xe. Metro đang làm việc để thêm dịch vụ xe bus nếu có thể.
Sự an toàn của các em là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Metro yêu cầu đeo khẩu trang, giới hạn số lượng hành khách và giữ khoảng cách xã hội, khử trùng hàng ngày, khuyến khích thanh toán không tiếp xúc, và đã nâng cấp bộ lọc không khí trên tất cả các xe bus.

中文

将会乘坐公共交通工具回到学校?从今天开始计划。

如果你要在4月19日那一周使用公车服务,请立即开始准备:
(1) 找出你的ORCA卡,或在第一天到达学校时向学校索取。
(2)计划好你需要乘坐的路线。你可以使用Metro Trip Planner (公车路线计划)或与Metro客户服务联系206-553-3000,以寻求帮助。
(3) 乘坐公车和在公车站等车时,请务必戴着口罩。口罩应该贴着你的鼻梁上,下巴,并紧贴你的脸部。
(4) 预定更多的时间上学和离开学校。由於所需的身体距离,某些公车可能已载满而不能让更多的乘客上车。公车公司正在努力增加公车服务。

你的安全是我们的重要任务。公车内需要戴着口罩,有乘客数量的限制和身体距远,每天会进行消毒,鼓励乘客以非接触式的方式付款,并在所有公共汽车上提升了空气过滤器。

አማርኛ

ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱት በሕዝብ ማመላለሻ ነው? ዛሬ ማቀድ ይጀምሩ።
ከሚያዝያ 19 ጀምሮ የሜትሮ አውቶቡስ የሚጠቀሙ ከሆነ አሁኑኑ መዘጋጀት ይጀምሩ:
(1) ኦርካ ካርድዎን ያዘጋጁ ወይም በመጀመርያ የትምህርት ቀን ትምህርት ቤት ሲደርሱ በትምህርት ቤት በኩል ይጠይቁ።
(2) የሚጠቀሙትን አውቶቡስ ያቅዱ፡፡እርዳታ ለማግኘት Metro Trip Planner መጠቀም ወይም የሜትሮ የደንበኞች አገልግሎት በ 206-553-3000 ማነጋገር ይችላሉ፡፡
(3) በአውቶቡስ ማቆሚያ ላይ አውቶቡስ ሲጠብቁ እና ሲጓዙ ሁል ጊዜ ማስክ ያድርጉ።ማስኩ ከአፍንጫ በላይ እስከ ከአገጭ በታች በጥሩ ሁኔታ የሚሸፍን መሆን አለበት፡፡
(4) ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ እና ከትምህርት ቤት ሲወጡ ተጨማሪ ጊዜ ይኑርዎት።አንዳንድ አውቶቡሶች በአካላዊ መራራቅ ምክንያት ሊሞሉ ይችላሉ፡፡ሜትሮ በተቻለ መጠን የአውቶቡስ አገልግሎትን ለመጨመር እየሰራ ነው።

ደህንነትዎ ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ ነው፡፡የሜትሮ አውቶቡስ ማስኮችን ይፈልጋል፣የተሳፋሪ ገደቦች እና የአካላዊ መራራቅ ህጎች አለው፣በየቀኑ ይፀዳል፣መነካካት የሌለው ክፍያ ያበረታታል እንዲሁም በሁሉም አውቶቡሶች ላይ የአየር ማጣሪያዎችን አሻሽሏል ፡፡

af Soomaali

Ku noqoshada dugsiga adoo wata gaadiidka dadweynaha? Bilow qorshaynta maanta.
Bilaw diyaarinta hada hadii aad qaadanaysid buska bulshada( Metro)asbuuca Abriil 19:
(1) Soo hel kaarkaaga ORCA ama ka codso dugsigaaga markaad timaaddo maalintaada ugu horreysa.
(2) Qorshee wadada aad u baahan tahay inaad raacdo. Waxaad isticmaali kartaa Metro Trip Planner ama la xiriir adeegga macaamiisha Metro si ay kaaga caawiyaan 206-553-3000.
(3) Had iyo jeer xiro maaskaro markaad raaceyso oo aad ku sugeyso joogsiga baska. Maaskarada waa inay ku habboonaato sankaaga hoostiisa, garkaaga hoostiisa, iyo si waji ah wejigaaga.
(4) U oggolow waqti dheeri ah inaad ku gaarto dugsiga iyo markaad dugsiga ka baxdo. Safarada basaska qaarkood ayaa laga yaabaa inay aad u buuxsamaan oo ay qaadi karaan fuulayaal badan sababtoo ah fogeyn jireed oo loo baahan yahay. Metro waxay ka shaqeyneysaa inay ku darto adeegga basaska hadday suurtagal tahay.

Badbaadadaadu waa mudnaanta koowaad. Metro waxay ubaahantahay waji dabool, waxay leedahay xadidaada dadka rakaabka ah iyo kala fogeynta jirka, jeermiska disha maalin kasta, dhiiri galinta lacag bixinta xiriirka aan yareyn, iyo casriyeynta hawada ee basaska oo dhan.