King County Metro cần chiêu mộ các thành viên mới gia nhập Hội Đồng Đi Lại Công Bằng (Mobility Equity Cabinet) để đảm bảo lắng nghe tiếng nói từ góc nhìn của những cộng đồng vốn chưa được đại diện đúng mức, khi chúng tôi cố gắng tăng tính an toàn và công bằng cho hệ thống đi lại của mình. 

Chúng tôi đang tìm kiếm những thành viên mới để phục vụ trong Hội Đồng Công Bằng của chúng tôi, nhiệm kỳ 2022-2023.  

Hội Đồng Công Bằng này đã được thành lập từ năm 2019 để cùng xây dựng một khuôn khổ chính sách và cập nhật các chính sách của Metro nhằm lấy tính công bằng và bền vững làm trung tâm. Trong giai đoạn 2022-2023, trọng tâm của hội đồng này sẽ bao gồm cố vấn cho Metro để triển khai các chính sách nhằm lấy tính công bằng và bền vững làm trung tâm trong cách thức Metro  

1) đầu tư vào phương tiện công cộng và cơ sở hạ tầng liên quan,  

2) tích hợp các lựa chọn mới về đi lại, và  

3) thu hút cộng đồng cùng tham gia quá trình ra quyết định. 

Quý vị không nhất thiết phải sinh sống tại Quận King mới được gia nhập Hội Đồng Công Bằng này. Chúng tôi đang tìm kiếm những thành viên có mối gắn kết hiện tại với Quận King thông qua các hoạt động văn hóa, công việc có lương và không lương, thực hành tín ngưỡng, hoạt động học tập, nhận dịch vụ và/hoặc với tư cách một cộng đồng bị di dời nhưng vẫn còn duy trì các mối liên hệ. Các thành viên nên là người đại diện cho tính đa dạng ở hành khách của Metro, thông qua những trải nghiệm thực tế và/hoặc quan hệ chuyên môn, bao gồm nhưng không giới hạn ở:   

 • Cộng đồng Người Da Đen, Người Bản Địa và các cộng đồng người da màu khác,  
 • Thanh thiếu niên và học sinh/sinh viên,  
 • Cư dân có thu nhập thấp, 
 • Người nhập cư và người tị nạn,  
 • Các cộng đồng sử dụng ngôn ngữ khác,  
 • Người chịu ảnh hưởng bởi hệ thống hình pháp, 
 • Khu dân cư đã và/hoặc có nguy cơ cao bị di dời,
 • Người vô gia cư hoặc đang chịu cảnh mất an ninh nhà ở, 
 • Người khuyết tật,  
 • Người ngoại cỡ, 
 • Người có tuổi và người cao niên,  
 • Cộng đồng LGBTQ+ 

Metro khuyến khích các bạn trẻ gia nhập Hội Đồng Công Bằng. Điều này nhằm đảm bảo rằng hội đồng đại diện cho các giá trị và mối ưu tiên của thế hệ lãnh đạo cộng đồng tiếp theo, cũng như để có các cơ hội dìu dắt tiềm năng với các thành viên của nhóm. 

Hiện tại, các cuộc họp được tổ chức vào ngày Thứ Tư thứ ba của mỗi tháng. Giờ tổ chức luân phiên vào buổi trưa (từ giữa trưa đến 1:30 chiều) và tối (6:00 đến 7:30 tối), nhưng có thể thay đổi tùy theo khả năng tham dự và ưu tiên của Hội Đồng mới. Các cuộc họp hiện đang được tổ chức trực tuyến, nhưng có thể trở lại với hình thức trực tiếp một khi tình hình trở nên an toàn để họp trực tiếp.  

Thành viên Hội Đồng được trả thù lao ở mức $75/giờ cho thời gian bỏ ra. Để cho phép thành viên có thể tham gia đầy đủ, sẽ có các hình thức điều chỉnh hợp lý cần thiết như dịch vụ thông dịch, dịch thuật tài liệu, đưa đón, trông trẻ, v.v. 

Để nộp đơn, xin truy cập: https://www.surveymonkey.com/r/M8MBTV3 

Hạn chót nộp đơn là 5:30 chiều Thứ Sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2022. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc nộp đơn xin gia nhập Hội Đồng Đi Lại Công Bằng của Metro hoặc muốn yêu cầu điều chỉnh hợp lý, xin gởi email cho Laura Nagel tại Lnagel@kingcounty.gov.