Chúng tôi rất vui mừng triển khai giai đoạn đầu tiên của dự án Lynnwood Link Connections và chúng tôi mong muốn quý vị cùng tham gia.

Metro đang chuẩn bị mở rộng Sound Transit từ phía bắc đến Shoreline và Snohomish County. Trước năm 2025, Sound Transit Link light rail sẽ mở thêm 5 ga mới kết nối Northgate đến Lynnwood.

The Lynnwood Link Connections sẽ bổ sung dịch vụ xe buýt cho các ga light rail mới. Để có thể phục vụ tốt nhất cho các cộng đồng lân cận, chúng tôi sẽ liên hệ với những cư dân ở Bothell, Kenmore, Lake Forest Park, Mountlake Terrace, North Seattle và Shoreline để biết thêm về ý kiến của họ.

Nội dung cốt lõi của việc xây dựng kế hoạch các phương tiện giao thông công cộng mới là cải thiện khả năng di chuyển và tiếp cận cho các nhóm dân cư chưa được phục vụ trước đây.

Đây là cơ hội tuyệt vời để giúp định hình tương lai của phương tiện giao thông công cộng ở Tây Bắc King County thông qua Lynnwood Link Connections:

  • Thực hiện khảo sát phương tiện giao thông công cộng cần thiết của quý vị.
  • Ứng tuyển vào Mobility Board (một cơ hội lãnh đạo được trả lương) và tư vấn cho Metro về sự tham gia của cộng đồng và những cách tốt nhất để cập nhật mạng lưới phương tiện giao thông công cộng của chúng tôi.
  • Tìm Metro trong cộng đồng của quý vị hoặc đăng ký để nhận các thông báo về dự án

Quý vị có quan tâm đến Mobility Board? Chúng tôi tìm kiếm những người:

  • Sống, làm việc, và/hoặc đi lại trong vùng Tây Bắc King County.
  • Là hành khách hoặc hành khách tiềm năng của phương tiện giao thông công cộng.
  • Mang đến góc nhìn với tư cách là một cá nhân (không phải với tư cách là một tổ chức).
  • Có quan tam đến việc tạo mối liên hệ giữa công bằng về chủng tộc, các vấn đề giao thông và tiếp cận cơ hội

Thông tin thêm về việc mở rộng Lynnwood Link có trên trang web của Sound Transit .

Chúng tôi mong muốn Mobility Board đại diện công bằng cho những nhóm người trong quá khứ thường bị gạt ra khỏi việc đưa ra các quyết định liên quan đến giao thông công cộng và là những người chịu ảnh hưởng lớn của các quyết định đó. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích những người có các đặc điểm và trải nghiệm sống sau đây nộp đơn: người da đen, người thổ dân và người da màu; người nhập cư và người tị nạn; người nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh; cư dân có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập; và người khuyết tật.

Cảm ơn quý vị! Chúng tôi mong muốn được lắng nghe ý kiến từ quý vị.

Quý vị có câu hỏi? Quý vị muốn chúng tôi gửi đơn đăng ký qua email hay qua thư? Liên hệ với nhóm Lynnwood Link Connections tại haveasay@kingcounty.gov hoặc 206-263-1939.