አማርኛ (Amharic) | af Soomaali (Somali) | Español (Spanish) | Tiếng Việt (Vietnamese)
King County Metro is seeking community priorities for a future mixed-use building planned next door to the Burien Transit Center and invites input at an upcoming open house Oct. 5 at the Burien Library.

Metro plans to redevelop the underused 0.75-acre parking lot into a 5-story building that provides affordable housing, activates the space, and provides value to the Burien community.

Open House

 • When: 4:30-7:30 p.m., Thursday, Oct. 5
 • Where: Burien Library, Multipurpose Room, 400 SW 152nd St Suite 100. Driving directions. Transit directions via Trip Planner (The library is about a block away from the Burien Transit Center and is served by RapidRide F and H lines and routes 131, 132, 161, 165, 631 and ST Express Route 560).
 • Need interpretation? A Spanish interpreter will be at the open house. For other language needs or specific ADA accommodations please email relations@kingcounty.gov by Sept. 29.

Affordable housing next door to transit

Metro’s policies support building affordable housing within walking and rolling distance of transit hubs like the Burien Transit Center. Based on the site’s size and allowable zoning it’s likely the site could support a building with more than 100 housing units and an active ground floor use. Metro is moving forward in collaboration with the King County Department of Human and Community Services and in line with Metro’s Equitable Transit Oriented Communities Policy. Metro plans to offer the property for a mixed-used affordable housing project and offer up to $10 million of King County Housing Trust Fund dollars for the project. Since 2017, King County’s Housing Trust Fund has anticipated funding a potential project at this location. Community project goals are in development thanks to input from an advisory committee and will be available at the open house for review and input.

Community input will help create a set of community project goals that will inform a future developer solicitation, anticipated in 2024

Questions? Contact community.relations@kingcounty.gov.

አማርኛ (Amharic)

እርስዎ ተጋብዘዋል በBurien መሃል ከተማ ውስጥ አዲስ ሕንፃ ለመቅረጽ ያግዙ ለህዝብ ክፍት የመኖሪያ ቤት እና በመሬት ወለል አጠቃቀም ላይ ግብዓት ለማቅረብ ይቀላቀሉን። ጥቅምት 5 ከሰዓት በዋላ ከ 4-7 Burien ቤተ-መጽሐፍት
ክፍት ቤት፦ በቡሪን መሃል ከተማ ውስጥ አዲስ ሕንፃ ለመቅረጽ ያግዙ

King County Metro ከBurien Transit Center አጠገብ ለታቀደው ለወደፊት ዘርፈብዙ ጠቃሚ ህንፃ የማህበረሰብ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች በመፈለግ ላይ ነው እንዲሁም በመጪው ጥቅምት 5 በBurien ቤተ-መጽሐፍት ግብዓትን ጋብዘዋል።

Metro ብዙም ጥቅም ላይ ያልዋለውን 0.75-acre ፓርኪንግበተመጣጣኝ ዋጋ ለመኖሪያ ቤት የሚሰጥ፣ ቦታውን የሚያነቃ እና ለBurien ማህበረሰብ ዋጋ ወደሚሰጠው ባለ5 ፎቅ ህንጻ ቀይሮ ለማልማት አቅዷል።

ክፍት ቤት፦ 

 • መቼ፦ ሐሙስ ከሰዓት በኋላ ከ4:30-7:30 ሰዓት፣ ጥቅምት 5
 • የት፦ Burien ቤተ-መጽሐፍት፣ ሁለገብ ክፍል፣ 400 SW 152nd St Suite 100  Directions ለአሽከርከሪ አቅጣጫዎች። የመጓጓዣ/የመተላለፍያ አቅጣጫዎች በTrip Planner (ቤተ-መጽሐፍቱ ከBurien Transit Center የአንድ ብሎክ ያህል ርቀት ላይ የሚገኝ እና በRapidRide F እና H መስመሮች እና routes 131፣ 132፣ 161፣ 165፣ 631 እና ST Express Route 560 ይገልገሉ) በኩል።
 • ማስተርጎም ይፈልጋሉ? ስፓኒሽ አስተርጓሚ በክፍቱ ቤት ይገኛል። ለሌላ የቋንቋ ፍላጎቶች ወይም ልዩ የኤድኤ መስተንግዶዎች እባክዎን መስከረም 29 community.relations@kingcounty.gov ኢሜይል ያድርጉ።

ለመሸጋገሪያ በር አጠገብ ያለው ተመጣጣኝ መኖሪያ

የMetro ፖሊሲዎች እንደ Burien Transit Center ባሉ የመጓጓዣ ማዕከሎች በእግር እና በተንከባለሉ ርቀት ላይ ተመጣጣኝ መኖሪያ ቤቶችን መገንባትን ይደግፋሉ። በጣቢያው መጠን እና በሚፈቀደው የዞን ክፍፍል ላይ በመመስረት ጣቢያው ከ100 በላይ የመኖሪያ ቤቶችን እና ንቁ የመሬት ወለል አጠቃቀምን ሊደግፍ ይችላል። Metro King County Department of Human and Community Services (ከኪንግ ካውንቲ የሰው እና የማህበረሰብ አገልግሎሎቶች) ጋር በመተባበር እና Metro ፍትሃዊ ትራንዚት ተኮር በማህበረሰቦች ፖሊሲ መሰረት ወደፊት እየገሰገሰ ነው። Metro ንብረቱን በተመጣጣጣኝፈብዙ ዋጋ ለሚገኝ ዘርፈብዙ የመኖሪያ ቤት ፕሮጀክት ለማቅረብ አቅዷል እና ለፕሮጀክቱ እስከ 10 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ የKing County Housing Trust Fund ዶላር ለማቅረብ አቅዷል። ከ2017 ጀምሮ የKing County Housing Trust Fund በዚህ ቦታ ሊኖር የሚችለውን ፕሮጀክት የገንዘብ ድጋፍ ገምቶ ነበር።የማህበረሰብ ፕሮጄክቶች ግቦች ከአማካሪ ኮሚቴ ለተገኘ አስተያየት ምስጋና ይግባውና በልማት ላይ ናቸው እና ለግምገማ እና ለግብዓት ክፍት ቤት ይገኝ ይሆናል።

በ2024 ተስፋ የሚድርገዉ የማህበረሰብ ግብዓት የወደፊት የገንቢ ልመናን የሚያሳውቅ የማህበረሰብ ፕሮጀክት ግቦች ስብስብ ለመፍጠር ያግዛል።

ጥያቄዎች? ጥያቄዎች? community.relations@kingcounty.gov.ን ያነጋግሩ

af Soomaali (Somali)

Está invitado Ayude a diseñar un nuevo edificio en el centro de Burien Únase a la asamblea pública para compartir sus opiniones sobre vivienda y el uso de la planta baja. 5 de octubre, de 4 a 7 p. m. Biblioteca de Burien

Munaasabad furan: Gacan ka gayso qaabeynta dhismo cusub oo laga dhisayo bartamaha magaalada Burien

King County Metro waxay raadinaysaa waxyaabaha mudnaanta koowaad u leh bulshada marka loo eego dhismo isku dhafan oo mustaqbalka loo qorsheeyay in laga ag dhiso Burien Transit Center waxayna degmada ku casuumaysaa bulshada inay fikrado ka dhiibtaan munaasabada furan oo soo socota Okt. 5 taas oo ka dhacaysa Maktabada Burien.

Metro waxa ay qorshaynaysaa in ay dib u cusboonaysiiso qaybta baarkinka 0.75-ekarka ah ee aan hadda loo isticmaalin si ku filan waxaana laga dhigayaa dhismo 5 dabaq ah oo bixinaysa guryo qiimahooda la awoodi karo, firfircooni ku soo kordhinaysa aaggaas, isla markaana qiimo ku soo kordhinaysa bulshada Burien.

Munaasabad furan 
 • Goorta: 4:30-7:30 p.m., Khamiis, Oktoobar 5
 • Goobta: Maktabada Burien, Qolka Ujeedooyinka Badan Loo Isticmaalo, 400 SW 152nd St Suite 100. Tilmaamaha Gaari-ku-Tagista Tilmaamaha gaadiidka ee loo maro Trip Planner (Maktabadu waxay hal baloog u jirtaa Burien Transit Center waxaana u adeega tareemada RapidRide F iyo H iyo routes 131, 132, 161, 165, 631 iyo ST Express Route 560).
 • Ma u baahan tahay fasiraad? Turjumaan Isbaanish ah ayaa joogi doona munaasabada furan. Haddii loo baahdo luuqadaha kale ama qabanqaabooyin gaar ah ee ADA ah fadlan iimayl u dir community.relations@kingcounty.gov ugu dambayn Sebteember 29.

Guryo qiimahooda la awoodi karo oo u dhow xarunta gaadiidka

Siyaasadaha Metro waxay taageeraan dhisidda guryo qiimahooda la awoodi karo oo ku yaala meel masaafo gaaban oo lug lagu tagi karo u jirta xarumaha gaadiidka sida Burien Transit Center. Iyada oo lagu salaynayo cabbirka goobta iyo soohdinta la oggol yahay waxay u badan tahay in goobta ay taageerto dhismo leh in ka badan 100 guryo iyo dabaq hoose oo isticmaalkeeda firfircoon yahay. Metro waxa u socotaa hore iyadoo la kaashanaysa King County Department of Human and Community Services (Waaxda Adeegyada Aadanaha iyo Bulshada ee Degmada King) iyadoo la jaanqaadaysa Siyaasadda Bulshooyinka ku Jihaysan Gaadiidka Sinaanta leh ee Metro. Metro waxa ay qorshaynaysaa in ay dhismaha ka fuliso mashruuc ah guryo qiimahooda la awoodi karo oo isticmaalkooda isku dhafan iyo in ay mashruuca ku maalgeliso ilaa $10 milyan oo doolar oo King County Housing Trust Fund. Laga soo bilaabo 2017, King County’s Housing Trust Fund waxay qorshaynaysay maalgelinta mashruuca suurtagalka ah ee goobtan.Hadafyada mashruuca bulshada ayaa la diyaarinayaa iyadoo ay ugu wacan tahay talooyinka guddiga la-talinta waxaana laga heli karaa munaasabada furan si dib u eegis ama fikrad ka dhiibasho loogu sameeyo.

Fikrad ka dhiibashada bulshada ayaa gacan ka geysan doonta abuuritaanka hadafyada qorshaha mashruuca ee bulsho kuwaas oo wax ku biirin doona codsiyada hormarinada mustaqbalka, oo la filayo 2024.

Su’aalo ma qabtaa? La xiriir community.relations@kingcounty.gov.

Español (Spanish)

Está invitado Ayude a diseñar un nuevo edificio en el centro de Burien Únase a la asamblea pública para compartir sus opiniones sobre vivienda y el uso de la planta baja. 5 de octubre, de 4 a 7 p. m. Biblioteca de Burien

Asamblea pública: ayude a diseñar un nuevo edificio en el centro de Burien

El King County Metro quiere conocer las prioridades comunitarias para un futuro edificio de usos múltiples al lado del Burien Transit Center e invita a la opinión en una próxima asamblea pública el 5 de octubre en la biblioteca de Burien.

Metro planea rediseñar un estacionamiento con poco uso de 0,75 acres (3035 metros cuadrados) en un edificio de 5 pisos que proporcione viviendas asequibles, active el espacio y brinde valor a la comunidad de Burien.

Asamblea pública

 • Cuándo: de 4:30 a 7:30 p. m., el jueves 5 de octubre.
 • Dónde: biblioteca de Burien, salón multiuso, 400 SW 152nd St Suite 100. Cómo llegar en auto: indicaciones de transporte público mediante la aplicación Trip Planner (la biblioteca está a aproximadamente una cuadra del Burien Transit Center y se puede llegar en RapidRide H Line y F Line, routes 131, 132, 161, 165, 631 y ST Express Route 560).
 • ¿Necesita servicios de interpretación? Se contará con interpretación al español. Por otras necesidades de idioma o adaptación específica de la American with Disabilites Act (ADA, Ley para Estadounidenses con Discapacidad), envíe un correo electrónico a community.relations@kingcounty.gov antes del 29 de septiembre.

Viviendas asequibles al lado de nodos de transporte

Las políticas de Metro apoyan la vivienda asequible a corta distancia a pie o en vehículo de los nodos de transporte como el Burien Transit Center. Debido al tamaño del sitio y la planificación urbanística que lo permite, es probable que se pueda construir un edificio con más de 100 unidades de vivienda y que se pueda hacer un uso activo de la planta baja. Metro continúa avanzando en colaboración con el King County Department of Human and Community Services (Departamento de Servicios Humanos y Comunitarios del Condado de King) y en consonancia con la Política de Metro sobre Equidad de las Comunidades Orientadas al Uso del Transporte Público. Metro tiene previsto ofrecer la propiedad para un proyecto de viviendas asequibles de usos múltiples y entregar hasta 10 millones de dólares del King County Housing Trust Fund para el proyecto. Desde el 2017, el King County’s Housing Trust Fund ha anticipado el financiamiento de un potencial proyecto en este sitio. Los objetivos del proyecto comunitario están en desarrollo gracias a los aportes de un comité asesor y estarán disponibles en la asamblea pública para la valoración y opinión de los presentes.

Los aportes de la comunidad ayudarán a crear un conjunto de objetivos de proyectos comunitarios que servirán de base para una futura licitación de promotores, prevista para el 2024.

¿Tiene alguna pregunta? Contáctenos en community.relations@kingcounty.gov

Tiếng Việt (Vietnamese)

Quý vị được mời Giúp định hình một tòa nhà mới tại downtown Burien Cùng chúng tôi tham gia buổi thảo luận công khai để cung cấp ý kiến về nhà ở và sử dụng tầng trệt. Ngày 5 tháng 10, 4-7 giờ tối Thư viện Burien
Thảo luận công khai: Giúp định hình một tòa nhà mới tại downtown Burien

King County Metro đang tìm kiếm những ưu tiên trong cộng đồng cho tòa nhà đa năng tương lai dự kiến kế bên Burien Transit Center và kêu gọi cung cấp ý kiến tại buổi thảo luận công khai sắp tới vào ngày 5 tháng 10 tại Thư viện Burien.

Metro dự kiến tái phát triển khu đất đậu xe 0,75 mẫu (3035 m2) không được tận dụng thành tòa nhà 5 tầng gồm khu nhà ở giá rẻ, kích hoạt không gian và đem đến giá trị cho cộng đồng Burien.

Thảo luận công khai

 • Thời gian: 4:30-7:30 tối, thứ Năm, ngày 5 tháng 10
 • Địa điểm: Thư viện Burien, Phòng đa năng, 400 SW 152nd St Suite 100. Hướng đi. Hướng đi qua Trip Planner (Thư viện cách Burien Transit Center khoảng một tòa nhà và đi theo lộ trình RapidRide F và H cùng các Route 131, 132, 161, 165, 631 và ST Express Route 560).
 • Quý vị cần phiên dịch? Thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha sẽ có mặt tại buổi thảo luận công khai. Đối với các ngôn ngữ khác hoặc thu xếp phương tiện cụ thể theo Americans with Disabilities Act (ADA, Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật), vui lòng gửi email đến community.relations@kingcounty.gov trước ngày 29 tháng 9.

Nhà ở giá rẻ kế bên phương tiện giao thông công cộng

Các chính sách của Metro hỗ trợ việc xây dựng nhà ở giá rẻ trong phạm vi đi bộ và đi xe lăn so với trung tâm phương tiện giao thông công cộng như Burien Transit Center. Dựa trên kích thước và quy hoạch được phép của khu vực, có khả năng khu vực có thể hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn hộ nhà ở và sử dụng tầng trệt thiết thực. Metro đang xúc tiến thực hiện cùng với King County Department of Human and Community Services (Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh và Cộng Đồng Quận King) và tuân theo Chính Sách Cộng Đồng Định Hướng Phương Tiện Giao Thông Công Cộng Công Bằng của Metro. Metro dự kiến cung cấp đất đai cho dự án nhà ở đa năng giá rẻ và lên đến $10 triệu trong số tiền King County Housing Trust Fund cho dự án. Từ năm 2017, Housing Trust Fund của King County đã dự kiến tài trợ cho một dự án tiềm năng tại địa điểm này. Mục tiêu của dự án cộng đồng đang được phát triển nhờ vào thông tin từ ủy ban cố vấn và sẽ được trình bày tại buổi thảo luận công khai để xem xét và bổ sung ý kiến.

Ý kiến của cộng đồng sẽ giúp tạo ra nhiều mục tiêu dự án cộng đồng, thông báo về yêu cầu một nhà phát triển tương lai, dự kiến vào năm 2024.

Quý vị có câu hỏi? Xin hãy liên hệ community.relations@kingcounty.gov.